Tháng Bảy 24, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Tư duy người đứng đầu: kích hoạt ý chí cho bình thường xanh

Trải qua 4 làn sóng Covid-19, các chỉ số của nền kinh tế rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Còn nhìn vào bản đồ đăng ký doanh nghiệp 9 tháng năm 2021 công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bao trùm là 1 màu đỏ. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 117.830 doanh nghiệp, giảm 11,8% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 90.291 doanh nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ.