Tháng Bảy 24, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Thuduc House (TDH) tiếp tục bị phạt và truy thu thuế hàng chục tỷ đồng

Ngày 20/12/2021, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) tiếp tục nhận quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do những vi phạm trong thời kỳ thanh tra 2017-2018.

Theo đó, TDH sẽ bị truy thu gần 21 tỷ đồng tiền thuế GTGT và gần 10 tỷ đồng tiền chậm nộp. Ngoài ra, Công ty còn bị điều chỉnh giảm khấu trừ tiền thuế gần 68 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 1/3/2021, Cục thuế Tp.HCM đã ban hành 22 quyết định cưỡng chế thuế đối với TDH với số thuế và tiền chậm nộp lên đến 440 tỷ đồng cũng do các vi phạm trong thời kỳ thanh tra từ 2017-2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Theo Báo cáo tài chính quý 3/2021, TDH đã hoàn tất thanh toán khoản thuế này.

Sau lùm xùm liên quan đến Tổng giám đốc bị bắt, TDH sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 22/12, dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành 162,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng vốn điều lệ  lên 2.753 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành 112,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, Công ty cũng chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, nếu huy động thành công từ cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, công ty dự kiến thu được 1.726 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động được sẽ dùng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến trong 2022 sau khi được ĐHĐCĐ duyệt và được sự chấp thuận của Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước.

Ngoài ra, tại cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty sẽ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm ngoái và kế hoạch năm nay, phương án phân phối lợi nhuận và miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên trong HĐQT và ban kiểm soát.

Công ty cũng vừa bổ sung thêm 2 tờ trình, trong đó bao gồm kế hoạch giải thể 2 tiểu ban là Tiểu ban Quan hệ nhà đầu tư (IR) và Tiểu ban thẩm định dự án và ủy quyền cho HĐQT có quyền được đầu tư và bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty theo BCTC gần nhất.