Tháng Bảy 22, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

THỎA THUẬN HỢP TÁC

Ngày 31 tháng 08 năm 2022, tại Hội trường Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET-TSC) – địa chỉ: 12-14 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trung tâm MOET-TSC đã tổ chức Lễ kết kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ Phần Bliss Center.
Trung tâm MOET-TSC có tiền thân là Trung tâm Lao động – Hướng nghiệp (thành lập từ năm 1991). Với vị trí là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm có chức năng nghiên cứu, dự báo phát triển nguồn nhân lực có trình độ đại học trở lên, nhân lực ngành sư phạm…; hỗ trợ đào tạo các kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng nhân lực; định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên; cung ứng nhân lực có trình độ đại học trở lên; truyền thông về tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm, đào tạo, sử dụng nhân lực và cung ứng nhân lực…

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'TSC LỄ KÝ KẾT THỎA THUÂN THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ CÔNG TY CỔ PHÁN BLISS CENTER Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2022 TSC PNANHE 1 INGBESNNG'

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm MOET –TSC đã phối hợp với một số đơn vị trong ngành Giáo dục và một số tập đoàn, doanh nghiệp để trao đổi, thống nhất hợp tác triển khai các hoạt động liên quan về hỗ trợ đào tạo, cung ứng nhân lực, giáo dục hướng nghiệp, khảo sát tình hình việc làm sinh viên, thực tập của sinh viên và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp; cũng như các hoạt động góp phần giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, báo cáo dự báo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, xu hướng phát triển các chương trình đào tạo…; Trong thời gian từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã có các đợt ký kết hợp tác với gần 50 đơn vị bao gồm các đơn vị chức năng của các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, trường đại học, …
Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực với công ty Cổ Phần Bliss Center nhằm phát huy thế mạnh của các bên trong việc xây dựng và phát triển các dự án giáo dục tư duy tài chính bằng phương pháp đào tạo thông qua trải nghiệm; hỗ trợ học sinh, sinh viên có định hướng sớm để lựa chọn ngành học phù hợp và nghề nghiệp trong tương lai.

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐANG CỘNG SAN VIỆT NAM QUANG VINH MUÃN NĂM ! న TSC LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRUNG TÂM HỎ TRỢ ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ CÔNG TY có PHẨN BLISS CENTER Hà Nội, ngày tháng năm 2022 T5C INI'

 

Các nội dung trong biên bản thỏa thuận hợp tác sẽ được triển khai:
1. Hai bên đồng ý hợp tác chiến lược, toàn diện trong việc tư vấn, bảo trợ, xây dựng và phát triển các dự án giáo dục tư duy tài chính bằng phương pháp đào tạo thông qua trải nghiệm, bao gồm giáo trình và giáo cụ, đáp ứng nhu cầu học tập của nhóm đối tượng học sinh, sinh viên và cộng đồng;
2. Hai bên hợp tác nghiên cứu xây dựng và phát triển các dự án phổ cập tư duy tài chính, thành lập các câu lạc bộ tại trường học đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức cho đối tượng học sinh, sinh viên;
3. Hợp tác trong triển khai các dịch vụ tư vấn, phản biện khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo về đào tạo tư duy tài chính, đặc biệt xây dựng các đề án để đưa giáo dục tư duy tài chính trở thành môn học ngoại khóa trong hệ thống giáo dục chính quy;
4. Hợp tác triển khai các dịch vụ và hoạt động giáo dục trải nghiệm trong việc định hướng nghề nghiệp, cung ứng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp;
5. Tổ chức các hoạt động nhằm phát triển các chương trình giáo dục và đào tạo thông qua các cuộc thi các cấp, qua đó tìm kiếm và phát huy tài năng cho học sinh và sinh viên Việt Nam;
6. Hợp tác nghiên cứu xây dựng và phát triển các dự án đào tạo khởi nghiệp thông qua mô hình thực tại ảo để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên và cộng đồng;
7. Hợp tác trong việc thương mại, tìm kiếm, kết nối, chuyển giao ứng dụng và phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc chức năng nhiệm vụ và là thế mạnh của các bên.

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SÁN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM ! TRUNG RO ACUNG LNC NHÁNLỰC TSC LỄ KÝ KẾT THOA THUẬN HỢP TÁC Nội, ngày 31 tháng năm 2022 ææ TSC'

 

Các nội dung hợp tác sẽ được triển khai trong giai đoạn từ 2022 đến 2026. Trong giai đoạn tới, các Bên tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm các hoạt động để phát triển mở rộng các dịch vụ và các dự án giáo dục tư duy tài chính, công nghệ trong giáo dục phục vụ cho các trường học, HSSV; tăng cường hỗ trợ đào tạo, việc làm cho sinh viên và cung ứng nhân lực, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho HSSV.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và hoa