Tháng Bảy 25, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Thép Tiến Lên (TLH): 7 tháng đã vượt 42% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm với 355 tỷ đồng

Thép Tiến Lên (TLH) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 7/2021. Ghi nhận, Công ty đtaj doanh thu hợp nhất 336 tỷ đồng, khấu trừ giá vốn thu về lợi nhuận gộp hơn 60 tỷ đồng. Tương ứng, biên lợi nhuận gộp trong kỳ của Công ty vào mức 24%. Kết quả, lãi sau thuế Công ty đạt 38,4 tỷ đồng.

Được biết, nửa đầu năm TLH có lợi nhuận tốt nhờ thị trường khởi sắc. Trong đó, giá sắt thép tăng khởi sắc thu hút lượng mua lớn dẫn đến doanh thu bán hàng tăng cao. Công ty nhập giá bình quân hàng hoá thấp và giá bán tại thời điểm quý 1 tăng cao so nhà nước kích thích đầu tư, các công trình trọng điểm đi vào hoạt động như dự án khởi công sân bay Long Thành…dẫn đến lợi nhuận gộp tăng tương ứng.

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TLH đạt gần 2.374 tỷ đồng, tăng 21% và LNST 307 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ ròng gần 12 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Như vậy, lũy kế 7 tháng, TLH đạt mức doanh thu hợp nhất 2.709 tỷ đồng, thực hiện được 54% kế hoạch năm và lãi sau thuế 355 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch năm.