Tháng Bảy 25, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Taseco Airs lỗ tiếp 18 tỷ đồng – quý thứ 7 liên tiếp

Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs, mã chứng khoán AST) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 28 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2020. Sau khi trừ giá vốn AST lãi gộp 13,6 tỷ đồng giảm 41% so với quý 4 năm ngoái.

Trong kỳ các khoản mục chi phí đều được cắt giảm mạnh trong đó đáng kể nhất là chi phí bán hàng, giảm từ 23 tỷ đồng xuống còn gần 8 tỷ đồng. 

Tuy nhiên do doanh thu thấp, công với khoản lỗ liên kết 6 tỷ đồng và lỗ khác hơn 1 tỷ đồng, kết quả AST lỗ sau thuế 18 tỷ đồng – ghi nhận quý thứ 7 liên tiếp kinh doanh thua lỗ.