Tháng Bảy 24, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Sunshine Homes (SSH) nhận 920 tỷ đồng doanh thu tài chính, cả năm báo lãi tăng trưởng 42% lên 323 tỷ đồng

CTCP Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán SSH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và cả lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt gần 125 tỷ đồng, chưa bằng 10% so với doanh thu 1.292 tỷ đồng đạt được quý 4/2020. Trừ chi phí vốn, quý 4 công ty vẫn lãi gộp hơn 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 lãi gộp 472 tỷ đồng. Doanh thu của Sunshine Homes phần lớn đều đến từ chuyển nhượng bất động sản. Ngoài ra quý 4 vừa qua công ty có thêm khoản doanh thu từ hợp đồng thầu xây dựng (14,7 tỷ đồng).

Doanh thu tài chính trong quý đạt 222 tỷ đồng, tăng 138 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ tăng thu lãi tiền gửi. Chi phí tài chính cũng tăng gần 70 tỷ đồng, lên mức 164 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí lãi vay và một phần do tăng chi phí phát hành trái phiếu và chi phí tài chính khác. BCTC ghi nhận đến 31/12/2021 Sunshine Homes còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 563 tỷ đồng (giảm 3.682 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm), còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn lên đến 3.425 tỷ đồng (tăng 3.345 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Chi phí bán hàng chỉ hơn 7 tỷ đồng, giảm được 146 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng hơn 5 tỷ đồng, lên gần 27 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động khiến lợi nhuận sau thuế chỉ còn hơn 31 tỷ đồng, giảm đến 86% so với số lãi hơn 222 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.