Tháng Bảy 25, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Sonadezi Châu Đức (SZC): Quý 2 lãi 109 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã CK: SZC) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 224 tỷ đồng tăng 46% so với cùng kỳ do tăng mạnh doanh thu cho thuê đất và phí quản lý, giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên Sonadezi Châu Đức lãi gộp gần 150 tỷ đồng, tăng 68,5% so với quý 2/2020.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm mạnh từ hơn 8 tỷ đồng xuống còn gần 2 tỷ đồng, chi phí QLDN cũng tăng cao từ gần 7 tỷ đồng lên 19,5 tỷ đồng.

Bù lại chi phí lãi chính thấp hơn cùng kỳ và SZC có hơn 4 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên kết quả LNST đạt 109 tỷ đồng, tăng 52% so với quý 2/2020, tương đương EPS đạt 1.094 đồng.