Tháng Bảy 25, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Sản phẩm SBOND của SSI tung 85 tỷ đồng trái phiếu mới

Trong tháng cuối năm 2021, SSI tiếp tục tung ra thị trường 85 tỷ đồng trái phiếu SBOND của công ty Cổ phần Đạt Phương, có tài sản đảm bảo và lợi suất đầu tư hấp dẫn.

Sản phẩm trái phiếu mới tung ra đợt này tiếp tục được SSI lựa chọn và xây dựng theo tiêu chí thanh khoản cao, dễ dàng mua/bán online bất cứ lúc nào với bảng giá thông minh SSI iBoard cũng như mang lại lợi suất hấp dẫn, dòng tiền cố định và an toàn cho NĐT – đúng với các tiêu chí ban đầu khi SSI xây dựng sản phẩm SBOND.

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương được SSI phân phối chính thức bắt đầu từ ngày 1/12/2021, tổng khối lượng phân phối 85 tỷ đồng, khối lượng 850 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đạt Phương (HOSE: DPG). Tài sản bảo đảm ban đầu 19 triệu cổ phiếu CTCP Đạt Phương, tài sản bảo đảm tối thiểu 15 triệu cổ phiếu CTCP Đạt Phương, giá trị tài sản đảm bảo tối thiểu 200% nghĩa vụ được bảo đảm. Trái phiếu Công ty Cổ phần Đạt Phương có lãi suất danh nghĩa năm đầu 10.5%/năm, từ năm thứ hai lãi suất tham chiếu + 3.5%/năm nhưng không thấp hơn 10.5%/năm, lợi suất đầu tư 9,4%/năm, kỳ hạn thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Theo SSI, trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty Cổ phần Đạt Phương, nợ vay chiếm khoảng 50% tổng tài sản và 70% tổng nợ phải trả. Trong các năm gần đây, Công ty có xu hướng giảm đòn bẩy tài chính (từ 4.48x trong năm 2017 xuống 3.43x trong năm 2020). Tỷ lệ thanh khoản nhanh duy trì quanh mức 1.0 cho thấy Công ty có đủ khả năng đảm bảo thanh khoản và chi trả các nghĩa vụ trong ngắn hạn, đặc biệt khi tiền mặt chiếm đến 40% tài sản ngắn hạn.