Tháng Bảy 24, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Nhựa An Phát Xanh dự kiến đấu giá AAA ở mức 12.000 đồng/cp

Theo đó, AAA sẽ chào bán 100.000.000 cổ phiếu với giá khởi điểm 12.000 đồng/cp ra công chúng trong năm 2022 theo phương thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Đối tượng chào bán cổ phiếu đa dạng và không giới hạn, cụ thể là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, bao gồm các cổ đông hiện hữu của Công ty. Do không phải là hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu, giá thị trường của AAA sẽ không bị điều chỉnh theo giá trúng của đợt đấu giá.

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp giá trị sổ sách và giá thị trường để làm cơ sở cho việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu. Trong đó, giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/06/2021 là 16.044 đồng/cổ phiếu; Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét tại ngày 30/06/2021 là 14.875 đồng/cổ phiếu; Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu AAA bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 17/12/2021) là 17.473 đồng/cổ phần.

Như vậy, giá khởi điểm bán đấu giá 12.000 đồng/cp được xác định bằng 80,67% giá trị sổ sách của Công ty và bằng 68,68% so với giá trị cổ phiếu AAA đang được giao dịch trên thị trường.

Nếu phương án được thông qua, Nhựa An Phát Xanh sẽ huy động được nguồn vốn khoảng 1.200 tỷ VND và sử dụng toàn bộ nguồn vốn để bổ sung vào vốn lưu động nhằm gia tăng và đẩy mạnh phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đầu năm 2021, Nhựa An Phát Xanh đã đấu giá thành công 75 triệu cổ phiếu AAA với giá trúng bình quân là 14.236 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phần đăng ký mua là hơn 82,6 triệu cổ phần. Trong đó, giá đấu giá cao nhất là 16.000 đồng/cổ phiếu và giá trúng thấp nhất là 14.000 đồng/cổ phiếu. Trong thời gian 2 tháng sau khi đấu giá, AAA đã tăng lên 20.000 đồng/cổ phiếu.

Cùng với việc phát triển mảng kinh doanh truyền thống là bao bì màng mỏng, gần đây, Nhựa An Phát Xanh đã chuyển hướng mục tiêu chiến lược, đa dạng hóa sản phẩm, tập trung phát triển nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio và dòng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco thân thiện với môi trường như bao bì, dao, thìa, nĩa, ống hút, găng tay…, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh tại Việt Nam và thế giới.

Báo cáo số liệu 9 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng bán bao bì của Nhựa An Phát Xanh đạt 76,600 tấn, vẫn duy trì tăng trưởng 2% so với cùng kỳ 2020 trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, chi phí vận chuyển và nguyên liệu đầu vào tăng cao. Trong đó, tổng sản lượng xuất khẩu đóng góp chủ yếu vào sản lượng bán khoảng 98%. Doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2021 đạt 8.956 tỷ VND và lợi nhuận trước thuế đạt 317 tỷ VND, tương ứng với mức tăng trưởng 69% và 27% so với cùng kỳ năm 2020.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh của AAA có sự đóng góp đáng kể của công ty con – An Tiến Industries (HoSE: HII) phát triển mảng sản xuất kinh doanh hạt nhựa và phụ gia. 9 tháng, HII ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 5.508 tỷ đồng, LNST đạt 79 tỷ đồng; tương ứng tăng trưởng 88% và 89% so với cùng kỳ năm 2020; vượt 38% chỉ tiêu doanh thu và 13% chỉ tiêu LNST.