Tháng Bảy 25, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Lãi lớn, EVNGenco3 (PGV) lần đầu trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu tổng tỷ lệ 10%

Ngày 26/7 tới đây Tổng Công ty Phát điện 3 (Genco3, PGV) sẽ chốt danh sách cổ đông sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu. Tổng tỷ lệ 10%, trong đó trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, thời gian thanh toán 11/8/2021 và bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%.

Như vậy ngoài số tiền mặt, Genco3 còn phát hành 53,5 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức đợt này. Giá trị phát hành 535 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên BCTC đã kiểm toán năm 2020 của Tổng công ty.

Được biết đây là lần đầu tiên Genco3 thực hiện chi trả cổ tức kể từ ngày chào sàn niêm yết UpCom năm 2018.

Năm 2020 PGV đạt doanh thu 40.367 tỷ đồng, giảm 8,6% so với năm 2019. Được biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2020 là 247,08 tỷ kWh, thấp hơn 14,42 tỷ kWh so với kế hoạch năm (261,5 tỷ kWh) và chỉ tăng 2,9% so với năm 2019.

Chi phí tài chính được tiết giảm mạnh 38,6% xuống còn 2.279,4 tỷ. Năm 2019 PGV ghi nhận khoản lỗ khác 26,8 tỷ đồng, trong khi năm 2020 chỉ ghi nhận lỗ 1,4 tỷ đồng. Nhờ vậy lợi nhuận sau thuế ngược lại tăng mạnh, từ mức 1.125 tỷ lên 1.815 tỷ đồng – tức tăng đến 61,3%. So với kế hoạch, PGV suýt soát chỉ tiêu doanh thu, nhưng vượt đến 51% chỉ tiêu lãi trước thuế. EPS đạt 1.669 đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020 PGV ghi nhận 3.641 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn ghi nhận hơn 184 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, gần 16 tỷ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và 6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành gần 1.070 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 10%, vượt mục tiêu chi trả cổ tức 5% đã được thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.