Tháng Bảy 24, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Kiến nghị trung ương hỗ trợ 83.290 tỉ đồng để làm đường vành đai 3

Mới đây,  Chủ tịch UBND Tp.HCM cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, và các bộ ngành đã họp bàn để nghiên cứu, thống nhất về sự cần thiết và phương án đầu tư đường Vành đai 3 Tp.HCM. Từ đó, báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ Xem Xét chỉ đạo làm cơ sở triển khai thực hiện.

Sau khi rà soát chủ trương, tiến độ đầu tư đường Vành đai 3 Tp.HCM, Chủ tịch UBND Tp.HCM và lãnh đạo các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An đã thống nhất về sự cần thiết đầu tư đường Vành đai 3.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thống nhất phương thức đầu tư đường Vành đai 3, cũng như quy mô đầu tư giai đoạn 1 và nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện từ 2021-2026.

Gần đây, Sở GTVT Tp.HCM có dự thảo gửi UBND Tp.HCM về báo cáo kết quả nghiên cứu và phương án đầu tư đường Vành đai 3 Tp.HCM.

Theo đó, Sở GTVT Tp.HCM, việc đầu tư khép kín đường vành đai 3 Tp.HCM là điều kiện cần để đầu tư các tuyến cao tốc hướng tâm đảm bảo tính khả thi, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của Tp.HCM nói riêng và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Do đó, việc đầu tư đường Vành đai 3 Tp.HCM giai đoạn 2021- 2026 là rất cần thiết.

Tuy nhiên, do Tp.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An là các địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. Theo đó, việc bố trí ngân sách Trung ương từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội cho dự án này là thiết thực nhất để giúp đỡ cho bốn địa phương.

Do vậy, bốn địa phương thống nhất kiến nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách để đầu tư dự án khoảng 83.290 tỉ đồng. Bao gồm chi phí giải phóng một lần theo quy mô hoàn chỉnh và đầu tư đường song hành hai bên.

Trường hợp vốn ngân sách Trung ương không cân đối đủ toàn bộ kinh phí, đề xuất Trung ương hỗ trợ toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 46.971 tỉ đồng.

Đồng thời, các đơn vị cũng thống nhất giao UBND Tp.HCM chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo phương án đầu tư đường Vành đai 3 Tp.HCM trong thời gian sớm nhất.

Đối với phần xây lắp, các địa phương sẽ chủ động nghiên cứu đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thời gian thực hiện từ 2021-2026.