Tháng Bảy 25, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL): Con gái bầu Đức đã hoàn tất mua vào 4 triệu cổ phiếu

Bà Đoàn Hoàng Anh – con gái Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức – vừa thông báo hoàn tất mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Giao dịch được hiện thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn. Thời gian giao dịch từ ngày 11-20/8/2021.

Tính theo thị giá của HAG vào mức 5.200 đồng/cp, ước tính bà Anh đã chi khoảng 21 tỷ cho thương vụ trên. Trước đó, bà Anh chưa năm bất kỳ cổ phiếu HAG nào. Ông Đức hiện đang sở hữu gần 320 triệu cổ phần HAG, tương đương 34,5% vốn.

Không chỉ tham gia vào HAGL, bà Anh cũng được biết đến là người cầm cương tại chuỗi cà phê Ông Bầu. Được biết, cà phê Ông Bầu thành lập vào cuối năm 2019 dưới hình thức CTCP với vốn 100 tỷ đồng, trong đó con gái bầu Đức là bà Đoàn Hoàng Anh hiện là người đứng tên góp vốn thành lập, tỷ lệ nắm giữ 24,5%. Trong lần chia sẻ ra mắt chuỗi, bầu Đức tuyên bố thương hiệu Ông Bầu sẽ làm cà phê sạch, từ lúc trồng, thu hoạch cho đến chế biến tới người tiêu dùng. “Bây giờ thì tôi đã bắt đầu tập uống cà phê và tự tin uống rất ngon. Tôi khẳng định chúng tôi làm cà phê thật và rất minh bạch. Nếu ai đi kiểm nghiệm, phát hiện cà phê Ông Bầu dỏm thì tìm ông Đức chửi”, bầu Đức nói.

Trở lại với HAGL, động thái đáng chú ý gần đây, Công ty sẽ lấy ý kiến liên quan đến việc dùng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Ghi nhận tại BCTC hợp nhất năm 2020, HAGL đã điều chỉnh hồi tố khoản lỗ năm 2019, theo đó ghi nhận thêm lỗ 4.916 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tính đến ngày 31/12/2020, Công ty lỗ luỹ kế 5.086 tỷ đồng. Tương ứng, tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2019 giảm đi 5.057 tỷ đồng do tăng dự phòng các khoản phải thu ngắn/dài hạn khó đòi.

Tính tới 30/6/2021, lỗ lũy kế của HAG ghi nhận 7.549 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong kỳ này, ban Tổng giám đốc đã xem xét lại cơ cấu tài sản đảm bảo cho các khoản phải thu tồn đọng và thu thập thêm các thông tin quá khứ, từ đó nhận thấy việc ước tính khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu tồn đọng lâu ngày tại thời điểm lập BCTC các năm trước chưa phản ánh đầu đủ rủi ro tổn thất các khoản phải thu này. Do đó, HAGL tiếp tục điều chỉnh lại dữ liệu trên BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 liên quan đến các khoản dự phòng phải thu khó đòi. Giá trị điều chỉnh gần 1.263 tỷ đồng.

Mặt khác, thặng dư vốn cổ phần tính đến cuối quý 2/2021 của HAGL vào mức 3.264 tỷ đồng. Nếu sử dụng toàn bộ số thặng dư này, dự kiến lỗ lũy kế của HAGL sẽ giảm xuống còn gần 4.285 tỷ đồng.