Tháng Bảy 25, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Hải An (HAH): LNST cả năm ước cao kỷ lục 389 tỷ, gấp 2,5 lần kế hoạch, mục tiêu nâng lãi lên 550 tỷ trong 2022

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

Cụ thể, tổng sản lượng ước thực hiện trong năm 2021 đạt 1,019 triệu TEU, vượt gần 5% kế hoạch đề ra. Trong đó, hoạt động sản lượng khai thác tàu ước đạt 421 nghìn TEU, khai thác cảng ước đạt 421 nghìn TEU còn sản lượng Depot ước 119 nghìn TEU.

Tổng doanh thu Hải An ước thực hiện trong năm 2021 xấp xỉ 1.900 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 114,38% kế hoạch. Kết quả, lợi nhuận sau thuế ước đạt 389 tỷ đồng, gấp tới 2,5 lần mục tiêu đề ra.