Tháng Bảy 25, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Giá dầu Brent tăng cao, quý 2 PV OIL lãi gần 272 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ

Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (UpCOM: OIL) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 13.421 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng cao hơn mức tăng của doanh thu nên OIL lãi gộp đạt 827,5 tỷ đồng, tăng 8,5% so với quý 2/2020.

Đáng chú ý hoạt động liên doanh liên kết ghi lãi 33 tỷ đồng tăng mạnh so với con số chưa đến nửa tỷ đồng, hoạt động khác có lãi 3,4 tỷ đồng thay vì lỗ gần 34 tỷ đồng. 

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí OIL lãi sau thuế gần 272 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. LNST công ty mẹ đạt gần 218 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 211 đồng.