Tháng Bảy 22, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Gang thép Cao Bằng (CBI): Quý 2 lãi 153 tỷ đồng, cao gấp 18 lần cùng kỳ

CTCP Gang thép Cao Bằng (UPCoM: CBI) đã công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý 2/2021, doanh thu thuần đạt 991 tỷ đồng cao gấp 3,6 lần cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 168 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 34,4 tỷ đồng trong quý 2/2020.

Trong kỳ chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt giảm 52% và 95% so với cùng kỳ trong khi chi phí QLDN lại tăng cao gấp 2,2 lần. Kết quả CBI lãi sau thuế 153 tỷ đồng, gấp 18,5 lần cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là mức lãi theo quý cao nhất của CBI trong vòng 5 năm qua.

CBI cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do do giá bán lẫn sản lượng tiêu thụ các sản phẩm phôi thép đều tăng so với quý 2/2020.