Tháng Bảy 25, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Doanh số bán xe Honda, Toyota, Ford Vietnam giảm sâu, thổi bay hơn 800 tỷ lợi nhuận quý 3 của VEAM

Tổng công ty Máy Động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (mã VEA- UpCoM) vừa công bố báo cáo tài chính doanh nghiệp quý 3/2021.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng của VEAM trong quý 3 đạt 793 tỷ đồng, giảm 116 tỷ đồng tương ứng 13% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn bán hàng chỉ giảm nhẹ 9% còn 725 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận gộp của VEAM giảm mạnh xuống chỉ còn 67 tỷ đồng, tương ứng “bốc hơi” 37%.

Đặc biệt, doanh thu tài chính của VEAM đạt 165 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ 2020. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết (Honda Vietnam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam) cũng giảm hơn 52%, chỉ còn 655 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt mức 1.372 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng giảm lần lượt 9% và 22% cũng không thể cứu vãn được đà sụt giảm lợi nhuận của VEAM trong quý 3.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VEAM giảm 52% xuống còn 750 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi tới 1.575 tỷ.

Luỹ kế 9 tháng năm 2021, doanh thu của VEAM đạt 2.840 tỷ đồng, vẫn tăng 6,4% so với cùng kỳ. Phần lãi trong công ty liên kết đạt 3.468 tỷ, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận sau thuế của VEAM vẫn tăng nhẹ hơn 50 tỷ lên mức 3.905 tỷ đồng.

Theo giải trình từ ban lãnh đạo doanh nghiệp lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2021 của VEAM giảm tới 52% so với cùng kỳ năm trước tương ứng 826 tỷ đồng chủ yếu do lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ sở hữu của VEAM tại công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh tương ứng 51% tức 717 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 9 tháng đầu năm cũng giảm 21% tương ứng 1.565 tỷ đồng được ban lãnh đạo VEAM giải thích do doanh thu hoạt động tài chính giảm 21% tương ứng 1.627 tỷ đồng so với cùng kỳ.