Tháng Bảy 25, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Quý 4 lãi 71 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (mã CK: PSH) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.718 tỷ đồng tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp quay đầu giảm nhẹ đạt gần 221 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động tài chính mang về doanh thu gần 14 tỷ đồng cao gấp 4,7 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm mạnh từ 128 tỷ đồng xuống còn hơn 7 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết và hoạt động khác giảm lỗ. 

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí PSH lãi sau thuế gần 71 tỷ đồng cao gấp 4,4 lần quý 4/2020.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 5.738 tỷ đồng giảm 6% so với cùng kỳ. Nhờ tiết kiệm chi phí nên LNST đạt 318 tỷ đồng tăng mạnh so với con số hơn 28 tỷ đồng của năm 2020. EPS năm 2021 đạt 2.360 đồng.

Năm 2021, PSH đặt kế hoạch gần 10.151 tỷ doanh thu và gần 162 tỷ LNST. Như vậy, kết thúc năm 2021 mặc dù Công ty mới thực hiện được gần 57% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt tới gần 96% chỉ tiêu lợi nhuận.