Tháng Bảy 24, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Cổ phiếu bảo hiểm: Vẫn còn nhiều tiềm năng

Hiện có 9 mã cổ phiếu ngành bảo hiểm đang niêm yết trên thị trường với 5 mã giao dịch trên sàn HoSE gồm BVH của Tập đoàn Bảo Việt, BMI của Tổng CTCP Bảo Minh, MIG của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội, PGI của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex, BIC của Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV và 4 mã trên sàn HNX gồm PTI của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện, PVI của PVI Holdings, VNR của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, PRE của Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI.

Tính theo thị giá, trong năm 2021, nhóm 9 cổ phiếu trong lĩnh vực bảo hiểm có mức tăng trung bình 56,5% – đây là mức tăng khá so với mức tăng trung bình tăng trưởng của VN-Index là 36%.

Cụ thể, nổi bật lên là nhóm các công ty bảo hiểm phi nhân thọ như: PTI tăng 165% lên 59.000 đồng/cp; VNR tăng 82% lên mức 31.500 đồng/cp, BMI tăng 74% lên 43.600 đồng/cp, MIG tăng 64% lên mức 23.850 đồng/cp, PVI tăng 60,5% lên mức 48.900 đồng/cp.

Trong khi các công ty bảo hiểm khác tăng mạnh thì BVH là mã bảo hiểm đầu ngành và cũng là mã bảo hiểm duy nhất trong rổ VN30 lại chịu suy giảm trong năm qua với mức giảm 15,5%.