Tháng Bảy 25, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

Chỉ số P/B là gì?

Chỉ số P/B (Price to Book ratio) là chỉ số tài chính rất quan trọng trong quá trình định giá doanh nghiệp. Chỉ số này được sử dụng để so sánh giá trị thực tế của một cổ phiếu với giá trị ghi sổ của chính cổ phiếu đó.

Công thức tính: