Tháng Bảy 22, 2024

Cafebiz247.com

Tin tức câu chuyện kinh doanh, doanh nhân mới nhất

5 điều buộc phải có nếu muốn làm nên đại sự mà Khổng Tử nhắc tới cách đây cả nghìn năm nhưng đến nay vẫn còn giá trị

1. Tránh ham lợi nhỏ trước mắt bỏ lỡ đại sự 

Vào cuối thời nhà Thanh có một thương nhân do sai lầm trong kinh doanh nên cơ đồ cả đời thoáng chốc lụi bại, cần gấp một số vốn lớn để gây dựng lại cơ nghiệp. 

Do cần một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn vào vào lúc bấy giờ chỉ có Ngân trang Khương Phụ mới có khả năng này. Vì vậy, thương nhân đó đã tìm gặp Hồ Tuyết Nham, chủ của ngân trang, cầu xin ông mua lại toàn bộ tài sản của mình với mức giá thấp hơn giá thị trường. 

Ngay lập tức, Hồ Tuyết Nham đã cho gia nhân đi điều tra thực hư sự việc. Sau khi tỏ rõ ngọn ngành hoàn cảnh của thương nhân kia, ông đã mua lại toàn bộ tài sản của thương nhân với giá còn cao hơn cả giá thị trường.

Thương nhân không khỏi băn khoăn tại sao chủ nhân của Ngân trang Khương Phụ lại không lợi dụng cơ hội đó để kiếm lợi về cho bản thân. Hồ Tuyết Nham ý cười không dứt nói: “Các hạ chớ lo, ta chỉ tạm thời giữ hộ những tài sản này thôi. Nếu các hạ vượt qua ngưỡng này có thể đến đổi bất cứ lúc nào”.

Nhờ hành động kip thời tương trợ của Hồ Nham Tuyết, thương nhân cuối cùng đã vượt qua khó khăn và sau đó trở thành đối tác làm ăn của Hồ Tuyết Nham. Có thể thấy được Hồ Tuyết Nham là người rất khôn ngoan, biết bỏ qua cái lợi nhỏ trước mắt để đổi lấy đối tác làm ăn lâu dài.